Faizan’s song E surmageen ta sheli ghech – singer Muhsin Hayat

Faizan’s song E surmageen ta sheli ghech – singer Muhsin Hayat

Watch Video
General Pervez Musharraf’s Chitrali Dance in cultural program held in Karachi

General Pervez Musharraf’s Chitrali Dance in cultural program held in Karachi

Watch Video
Ma shireen xan hate insan by Ansar Elahi

Ma shireen xan hate insan by Ansar Elahi

Watch Video
Awa keliman mush abaas- Chitrali music night

Awa keliman mush abaas- Chitrali music night

Watch Video
Ajnabi ta shehra ta mashki kositai – Ansar elahi

Ajnabi ta shehra ta mashki kositai – Ansar elahi

Watch Video
Gamburian muxhu khosh nishi asur – evergreen old Chitrali song

Gamburian muxhu khosh nishi asur – evergreen old Chitrali song

Watch Video